Kontakty

Jakékoli informace získáte
u současného vůdce Lesní školy Jiráskovy oblasti:

br. Pavel Štěrba - Bobr
E-mail: sterba.p@seznam.cz
Mobilní telefon: +420 774 903 930

Adresa: Družstevní 903, 539 73 SKUTEČ


Lesní škola
http://www.wabanak.cz/staticpages/index.php?page=kontakty