Čekatelské kurzy

Aktuální nABÍDKA ČEKATELSKÝCH KURZů

ČK Wabanak 2020

Čekatelské kurzy pořádané naší instruktorskou družinou jsou zpravidla vedeny víkendovou formou. Formát jednotlivých víkendů je rozdělen zhruba do víkendů kurzu a posledního tzv. zkouškového víkendu. Čekatelský kurz zakončený zkouškou je rozdělen do tří víkendu, které probíhají zpravidla z měsíčním odstupem.

Tento typ kvalifikačního kurzu pořádáme zpravidla od září do prosince. První víkend kurzu probíhá v září, druhý víkend v říjnu a zkoušky v prosinci. Větším časovým odstupem zkouškového víkendu se snažíme dát prostor frekventantům k zorganizování povinné vícedenní výpravy.  Uvědomujeme si, že pořádání vícedenní výpravy ke konci roku může být pro některé oddíly problematické, ale  realizaci  a dokončení celé zkoušky má frekventant k dispozici 18 měsíců od započetí zkoušky, takže je možné výpravu zrealizovat kdykoli během následujícího roku.

Náplní prvních dvou víkendu kurzu je převážně přednáškové. Snažíme se zapojovat v maximální možné míře frekventanty do diskuzí a kontaktních forem. K přednáškám instruktoři využívají, pokud je to možné i audiovizuální techniku, není opomíjena ani praktická činnost. Stravování zajišťují instruktoři sami, podle podmínek místa konání kurzu. Většinou se jedná o domácí stravu, připravovanou přímo v klubovně nebo dovezenou . Jsme schopni přizpůsobit individuálně jídelníček frekventantům, kteří mají nějaké stravovací omezení (bezlepková dieta, alergie, vegetariánství).

Současný kompetenční model čekatelské zkoušky je postaven na ověřování jednotlivých kompetencí, které jsou povinni si frekventanti osvojit. Čekatelská zkouška má jednotný systém definovaných kompetencí. Ověřování jednotlivých kompetencí probíhá  jak v průběhu víkendu kurzu, tak hlavně v době zkouškového víkendu. Formy ověřování kompetencí jsou různé a jedná se například o testové zkoušení, ústní zkoušení, vypracování samostatné práce a jiné.

Vlastní zkouškový víkend začíná zpravidla v pátek večer, kdy frekventanti píšou různé testy. V sobotu ráno  zkouška začíná společným nástupem a ústním zkoušením u jednotlivých instruktorů. Frekventanti i instruktoři celý zkouškový víkend prožívají ve skautském kroji.  po ukončení zkoušení proběhne vyhodnocení a frekventantům, kteří splnili všechny podmínky zkoušky je předán čekatelský dekret a nášivka se znakem wabanackého čekatelského kurzu.

Víkendy probíhají v klubovnách v královéhradeckém okrese – v Jičíně, v Trutnově, v Hradci Králové.

Aktuální nABÍDKA ČEKATELSKÝCH KURZů

ČK Wabanak 2020