Domů

Vítejte na stránkách instruktorské družiny Wabanaků

Družina Wabanak je družinou instruktorů Lesní školy Jiráskovy oblasti. Družina byla založena Milotou Fanderlíkem. V současné době je těžištěm naší činnosti pořádání vzdělávacích akcí. Pořádáme pravidelně čekatelské a vůdcovské kurzy a snažíme se při dostatečném zájmu pořádat i Lesní školu. Proč jsme Wabanakové?

Něco málo z historie naší instruktorské družiny

V roce 1923 byl jako jeden z účastníků Elstnerovy Lesní školy Milota Fanderlík. Po absolvování této Lesní školy se zde vytvořila družina, která si dala za cíl rozvíjet dále vzdělávání vůdců a instruktorů.

Krátce po skončení druhé světové války působí Milota Fanderlík v Hradci Králové a styl Moravské lesní školy rozvíjí dále v Jiráskově oblasti. Před druhým útlumem skautingu se pořádají první tři Lesní školy Jiráskovy oblasti v letech 1945, 1946 a 1947. V roce 1968 obnovuje Milota Fanderlík lesní školy a pořádá Oblastní lesní školu v Potštejně. O rok později následuje již 5. Lesní škola Jiráskovy oblasti, která se ale stává nadlouho poslední.

Až sametová revoluce opět nechává vyniknout skautskému hnutí v Československu. Roku 1991 se koná další Lesní škola Jiráskovy oblasti v Maršově, které se účastní 32 frekventantů.

Další ročníky Lesní školy hned následují a to v letech 1992, 1995, 1996 ve Štěnkově a v roce 2001 a 2004 v krásné přírodě „Toulovcových Maštalí“ ve Vranicích u Jarošova.

Více o historii naší Lesní školy Jiráskovy oblasti.

Vzdělávací akce

Co nabízíme

Naše instruktorská činnost se soustřeďuje zejména na pořádání skautských vzdělávacích akcí. Z kvalifikačních vzdělávacích akcí pořádáme víceméně pravidelně každoročně alespoň jednu kvalifikační akci a to vůdcovský kurz nebo čekatelský kurz nebo oba kurzy.  Oba typy kurzů pořádáme víkendovou formou.

Pro vůdce nabízíme pořádání Lesní školy, pokud se sejde dostatečný počet zájemců.

Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Lesní škola 2021
ČK Wabanak 2020

Historie pořádaných akcí a naši absolventi

O nás

Instruktorská družina Wabanaků

V roce 1925 absolvovali Elstnerovu lesní školu bratři Josífek, Velen a Milota Fanderlíkovi a již v předcházejícím roce i někteří brněnští vůdci. A tak 2. ledna 1926 vytvořila skupina absolventů družinu, která si vzala za úkol zpracovat podrobně metodiku vedení oddílu a vytvořit náš typ lesních škol. Družinu vedl MUDr. Karel Hora a byli v ní bratři Evžen Škarda, Josef Štefan, Milota Fanderlík, Velen Fanderlík a postupně i řada dalších. Scházeli se pravidelně v Horově pracovně na lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. A tam vznikl nejenom náš typ lesních škol, který se pak vyvíjel, ale i Velenova kniha „Listy Jurovi“, pro oddílové vedoucí a pak i Milotova kniha „Rádce“ pro chlapce vedoucí družiny. V družině MAWADANI se všechno odzkoušelo prakticky na 3. brněnském oddíle, vedeném Milotou a Velenem. Tato skupina si dala název MAWADANI podle indiánské zkazky uvedené ve Fletsherově knize „Indiánské písně a zkazy“ o nesmrtelném hlase volajícím po svornosti a přátelství mezi indiánskými kmeny.

Třetí probuzení Junáka v prosinci 1989. Počátkem roku 1990 vytvořil zde družinu se stejnými cíli jako ta stará MAWADANI. A tato družina si dala název „družina WABANAKŮ“ podle indiánského kmene, který žil v severovýchodní oblasti severní Ameriky, který byl třikráte téměř vyhuben invazí bílých kolonistů, před nimiž ustupoval až na území dnešní Kanady, ale vždy se znovu vzchopil, stejně jako naše skautské hnutí v naší vlasti. A cílem této družiny je dále rozvíjet metodiku skautské výchovy, praktický výcvik mladých bratrů na dobré vůdce oddílu a přenést ten dobrý tradiční duch do dnešních poměrů.

Duch MAWADANI tedy neumírá, ale pokračuje v nových poměrech v družině WABANAKŮ.

Milota Fanderlík – Milot

Mawadani – Wabanakové

Mezi těmito dvěma indiánskými jmény je určitá souvislost. V roce 1923 vyslal náš zakladatel A. B. Svojsík bratra F. A. Elstnera do táborového výcvikového kursu pro skautské vůdce v Anglii v Gilwell Parku poblíže Londýna, založeného již před tím Baden Powellem – světovým náčelníkem. A ve stejném roce se konal pod Elstnerovým vedením takový kurs u nás v Jenčínské oboře poblíž Jindřichova Hradce. A pak se takové kursy konaly v letech 1924 a 1925. Bratr Svojsík nazval tyto naše kursy „Lesní školy“ a Elstner jim dal do vínku tři wigwamy.

V roce 1925 absolvovali Elstnerovu lesní školu bratři Josífek, Velen a Milota Fanderlíkovi a již v předcházejícím roce i někteří brněnští vůdci. A tak 2. ledna 1926 vytvořila skupina absolventů družinu, která si vzala za úkol zpracovat podrobně metodiku vedení oddílu a vytvořit náš typ lesních škol. Družinu vedl MUDr. Karel Hora a byli v ní bratři Evžen Škarda, Josef Štefan, Milota Fanderlík, Velen Fanderlík a postupně i řada dalších. Scházeli se pravidelně v Horově pracovně na lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. A tam vznikl nejenom náš typ lesních škol, který se pak dále vyvíjel, ale i Velenova kniha „Listy Jurovi“, pro oddílové vedoucí a pak i Milotova kniha „Rádce“ pro chlapce vedoucí družiny. V družině MAWADANI se všechno odzkoušelo prakticky na 3. brněnském oddíle, vedeném Milotou a Velenem. Tato skupina si dala název MAWADANI podle indiánské zkazky uvedené ve Fletsherově knize „Indiánské písně a zkazy“ o nesmrtelném hlase volajícím po svornosti a přátelství mezi indiánskými kmeny.

Přeskočíme do roku 1945 do období po skončení druhé světové války. Tehdy byl již Milota zaměstnán v Hradci Králové a přenesl tradici Moravské lesní školy do Jiráskovy oblasti. Konal lesní školy v letech 1945, 1946, 1947 – pak zákaz Junáka. A opět 1968, 1969 a zase zákaz Junáka. A třetí probuzení Junáka v prosinci 1989. A tu počátkem roku 1990 vytvořil i zde družinu se stejnými cíli jako ta stará MAWADANI. A tato družina si dala název „družina WABANAKŮ“ podle indiánského kmene, který žil v severovýchodní oblasti severní Ameriky, který byl třikráte téměř vyhuben invazí bílých kolonistů, před nimiž ustupoval až na území dnešní Kanady, ale vždy se znovu vzchopil, stejně jako naše skautské hnutí v naší vlasti. A cílem této družiny je dále rozvíjet metodiku skautské výchovy, praktický výcvik mladých bratrů na dobré vůdce oddílu a přenést ten dobrý tradiční duch do dnešních poměrů.

Duch MAWADANI tedy neumírá, ale pokračuje v nových poměrech v družině WABANAKŮ.

Milota Fanderlík – Milot

převzato ze skript „Texty pro frekventany lesní školy“, Hradec Králové 2001