Vůdcovské kurzy

Aktuální nABÍDKA vůdcovských KURZů

Vůdcovské kurzy pořádané naší instruktorskou družinou jsou  vedeny víkendovou formou. Formát jednotlivých víkendů je rozdělen do víkendů kurzu – jedná se o tři víkendy – a posledního tzv. zkouškového víkendu (celkem kurz obsahuje čtyři víkendy). Jednotlivé víkendy následují zhruba s měsíčním  odstupem.

Tento typ kvalifikačního kurzu pořádáme zpravidla od ledna do dubna. Pokud má frekventant v dubnu vše hotové, tak může svoji novou vůdcovskou kvalifikaci využít například již na letním táboře. Zkoušky probíhají tedy v dubnu.  Na kompletní dokončení má frekventant 18 měsíců od započetí zkoušky. Kompletní zakončení zkoušky vyžaduje úspěšné ověření všech požadovaných kompetencí a úspěšné absolvování zdravotnického kurzu (zdravotník zotavovacích akcí).

Náplní tří víkendu kurzu je převážně přednášková. Snažíme se zapojovat v maximální možné míře frekventanty do diskuzí a kontaktních forem. K přednáškám instruktoři využívají, pokud je to možné, i audiovizuální techniku, není opomíjena ani praktická činnost. Stravování zajišťují instruktoři sami, podle podmínek místa konání kurzu. Většinou se jedná o domácí stravu, připravovanou přímo v klubovně nebo dovezenou . Jsme schopni přizpůsobit individuálně jídelníček frekventantům, kteří mají nějaké stravovací omezení (bezlepková dieta, alergie, vegetariánství).

Kompetenční model vůdcovské zkoušky je postaven na ověřování jednotlivých kompetencí, které jsou povinni si frekventanti osvojit. Námi nabízená vůdcovská zkouška obsahuje seznam 157 kompetencí, které jsou rozděleny do devíti oborů. Ověřování jednotlivých kompetencí probíhá  jak v průběhu víkendu kurzu, tak hlavně v době zkouškového víkendu. Formy ověřování kompetencí jsou různé a jedná se například o testové zkoušení, ústní zkoušení, vypracování samostatné práce a jiné. Frekventant na začátku kurzu obdrží „stezku budoucího vůdce“ se seznamem všech ověřovaných kompetencí, která ho provází celým kurzem a do které se zaznamenávají ověřené kompetence.

Vlastní zkouškový víkend začíná zpravidla v pátek večer, kdy frekventanti píšou testy z různých oborů zkoušky. V sobotu ráno  zkouška začíná společným nástupem a ústním zkoušením u jednotlivých instruktorů. Frekventanti i instruktoři celý zkouškový víkend prožívají ve skautském kroji.  po ukončení zkoušení proběhne vyhodnocení a frekventantům, kteří splnili všechny podmínky zkoušky je předána  nášivka se znakem wabanackého vůdcovského kurzu. Dekret obdrží frekventant od svého vůdce střediska, kam jej dodatečně zašleme. Předpokládáme důstojné předání dekretu novému vůdci vhodnou formou, například na střediskové radě.

Víkendy probíhají v klubovnách v královéhradeckém okrese – v Jičíně, v Trutnově, v Hradci Králové.

Aktuální nABÍDKA Vůdcovských KURZů
Obrázky z vůdcovských kurzů:

Napište nám:


    [recaptcha]