Lesní škola

Aktuální nABÍDKA lesní školy

Lesní škola 2021

Již ode dne založení (r.1990) se instruktorský sbor LŠ (družina Wabanaků) aktivně podílí na rozvoji skautské výchovy a praktickém výcviku současných i budoucích činovníků.

LŠ Jiráskovy oblasti (vznik r. 1947) se od počátku zaměřuje nejen na teoretickou přípravu činovníků pro práci s dětmi, ale i na praktické dovednosti jako je táboření s využitím minima civilizačních vymožeností, táborovou architekturu, táboření v přírodě, tábornické dovednosti (práce se dřevem, kůží, provazem, nožem, sekerou, pilou atd.), táborové stavby (včetně staveb vázaných), táborovou estetiku, ekologii a mnohé další.

LŠ slouží k rozvoji vůdců / vůdkyň především po praktické stránce a využívá metody „learning by doing“. Účastníci mají již splněny vůdcovskou zkoušku a prokázali, že po teoretické stránce jsou připraveni. LŠ je však místem, kde si velká část účastníků poprvé zkusí vyrobit společnými silami totem, má možnost si vyzkoušet práci s kůží, pokácet strom sekerou a mnoho dalších praktických dovedností, které jako by se z dnešních oddílů pomalu vytrácely. Stále častěji vnímáme potřebu vzdělávání v praktických dovednostech, které dříve byly brány jako samozřejmé.

LŠ má otevřít obzory všem, kteří si uvědomují, že skauting nemá být jen zážitkovou organizací, kde se hrají zábavné a napínavé hry.

LŠ Jiráskovy oblasti si klade za cíl, posunout praktické dovednosti frekventantů dále, ukázat jim další možný směr, případně vhodnou doplňkovou činnost pro jejich oddíly. Důležitou součástí je i uvědomění si skutečnosti, že každý má talent na něco jiného a jinak náročného. První neúspěchy nejsou to, co nás má odradit, ale naopak posunout o krok dále k cíli.

LŠ je nejenom praktickou přípravou, ale je zde i prostor k teoretickým úvahám a tématickým rozhovorům, modelovým situacím, které mohou jednotliví vůdci řešit, při své každodenní práci s oddílem, na středisku apod.

Převážná většina přednášek je zpracována předem a budou tradičně pro frekventanty vydány v tištěné podobě.

Aktuální nabídka lesní školy

Lesní škola 2021

Historie Lesní školy
Fotogalerie z LŠ

 

Napište nám:


    [recaptcha]