Historie LŠ

V roce 1923 byl jako jeden z účastníků Elstnerovy Lesní školy Milota Fanderlík. Po absolvování této Lesní školy se zde vytvořila družina, která si dala za cíl rozvíjet dále vzdělávání vůdců a instruktorů.

Krátce po skončení druhé světové války působí Milota Fanderlík v Hradci Králové a styl Moravské lesní školy rozvíjí dále v Jiráskově oblasti. Před druhým útlumem skautingu se pořádají první tři Lesní školy Jiráskovy oblasti v letech 1945, 1946 a 1947. V roce 1968 obnovuje Milota Fanderlík lesní školy a pořádá Oblastní lesní školu v Potštejně. O rok později následuje již 5. Lesní škola Jiráskovy oblasti, která se ale stává nadlouho poslední.

Až sametová revoluce opět nechává vyniknout skautskému hnutí v Československu. Roku 1991 se koná další Lesní škola Jiráskovy oblasti v Maršově, které se účastní 32 frekventantů.

Další ročníky Lesní školy hned následují a to v letech 1992, 1995, 1996 ve Štěnkově a v roce 2001 a 2004 v krásné přírodě „Toulovcových Maštalí“ ve Vranicích u Jarošova.